Până la ce oră se ține post negru în Vinerea Mare. Zi de rugăciune în amintirea răstignirii lui Iisus Hristos

Tradiția postului și rugăciunii

Postul negru în Vinerea Mare nu se referă doar la abstinența de la alimente, ci și la o perioadă de meditație, reflectare și rugăciune. 

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au adoptat obiceiul postului ca formă de jertfă și purificare spirituală. Acest act de înfrânare și introspecție este considerat esențial pentru curățarea sufletului și pregătirea pentru Înviere.

Potrivit învățăturilor bisericești, postul în Vinerea Mare începe în ziua anterioară, la ora 18, și ține până în ziua de post, la ora 24. Există însă și alte momente cheie în cursul zilei în care credincioșii pot încheia postul, dacă nu pot ține întregul interval menționat:

Ora 15: Momentul în care, potrivit tradiției, Iisus Hristos și-a încredințat sufletul Tatălui Ceresc.

Ora 18: Ora în care trupul Mântuitorului a fost coborât de pe Cruce și îngropat.

Ora 21: Momentul în care piatra a fost așezată pe mormânt.

Rugăciunea din Vinerea Mare

În această zi specială, rugăciunea devine o formă de comuniune spirituală cu suferințele lui Iisus Hristos și o expresie a recunoștinței pentru jertfa sa. Rugăciunea tradițională rostită în Vinerea Mare este următoarea:

„Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţă, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tălharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa; Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă.

De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin."

Această rugăciune reflectă durerea și recunoștința credincioșilor pentru sacrificiul lui Iisus și imploră iertare și îndrumare spirituală.

 Vinerea Mare este o zi de reflecție profundă, în care credincioșii se adună în biserică sau în casele lor pentru a medita asupra semnificației acestui moment cheie din viața creștină. Prin post, rugăciune și contemplare, ei își exprimă devotamentul față de Mântuitor și recunoștința pentru harul său divin.de pe realitatea.net

Niciun comentariu

Random Posts

3/random/post-list