Rugăciunea părintilor pentru copiii lor. Cea mai puternică rugă, care îndeplinește dorințele și este grabnic-ajutătoare

Rugăciunea părinților pentru copiii lor este grabnic ajutătoare și îndeplinește dorințele.

Rugăciunea părinților pentru copiii lor

Doamne, Dumnezeul nostru, cela ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui suflarea de viață și binecuvântându-l i-ai zis: Crește-ți și vă înmulțiți și umpleți pământul. Iar la Cana Galileii, prin unul născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta și nașterea de fii. Cu multă umilință rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul Tău și să te milostivești asupra copiilor mei pe care Tu ai binevoit a mi-i dărui.

Binevoiește a le fi Părinte. Eu sunt un neputincios muritor și fără ajutorul Tău nu pot nimica. Tu, cel ce dai hrană păsărilor cerului, cela ce păzești floarea ce răsare în mijlocul stâncilor, Părinte Sfinte, binevoiește a păzi aceste ființe nevinovate, ce mi le-ai dăruit, ca să poată fi fericiți în viața aceasta și în cea viitoare. Ajută-mi a crește în ei bunătatea și a-i face folositori printr-o bună creștere.

 

Îndreptează, Doamne pașii lor spre binele sufletesc și trupesc. Dă-le, Doamne înțelepciune deplină ca să învețe căile Tale și să poată deosebi binele de rău. Dă-le statornicie în toate lucrurile folositoare și Ție bineplăcute. Zidește în inima lor dragostea spre munca neobosită. Ferește-i, Doamne de societatea rea, de sfat și de gândurile rătăcite, de patimi rele, de năravuri urâte și de toată patima sufletească și trupească.

 

Trimite asupra lor Duhul Tău cel Sfânt, ca să-i povățuiască la cele bune, și-mi ajută a semăna în inima lor comorile cele cerești ale virtuților.

Fă, Doamne, ca ajungând la vârsta bărbăției, să se facă folositori familiei și aproapelui lor, Bisericii, poporului și patriei noastre celei scumpe și să Te binecuvânteze în toate zilele vieții lor. Amin.

 de pe realitatea.net

Niciun comentariu

Random Posts

3/random/post-list