Evaluarea națională 2024. Cum se completează fișa de admitere la liceu/Criterii de departajare între elevi

Cum se completează fișa de admitere la liceu

„Sunteţi părintele unui copil care se pregăteşte să între la liceu, sau un candidat emoţionat la statutul de licean? Doriţi din tot sufletul „să prindeţi" un loc la un liceu bun, dar instrucţiunile pentru completarea fişei de admitere vă dau dureri de cap? Dacă îndepliniţi condiţiile de mai sus, citiţi rândurile de mai jos.

1. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.

2. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşți cel mai mult, chiar dacă nu eşți sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.

Încheie cu opţiunile cele mai puţîn dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc.

Nu completă o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.

3. Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate.

4. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu îţi poate dăuna în nici un fel–oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri.

În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis. Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate.

Nu există nici un "număr magic" de opţiuni care trebuie completate pe fişă: important este că acest număr să fie suficient de mare că să permită repartizarea şi să fie ordonate – de la cea mai dezirabilă la cea mai puţîn dezirabilă.

5. Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puțin mai mari, un motiv în plus pentru a completă cât mai multe opţiuni pe fişă. Este posibil că anul acesta media de intrare la una din opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mai mică. Mediile anilor trecuţi sunt orientative.

6. Validarea fişelor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţîi – eventualele greşeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea neciteaţă a codurilor liceelor pot cauza neplăceri. Computerul "nu ştie" că un elev a completat codul 115 dar de fapt îl interesează specializarea cu numărul 151, sau că media de absolvire nu este 5,75 ci 7,55.

Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de pe fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse ele în baza de date. Fişa astfel tipărită, numită "fişă martor" se transmite la şcoala de provenienţă.

Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia.

7. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei și Cercetării.

8. După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată.

9. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.

Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune.

Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să între la nici un liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.

Exemple pentru explicarea algoritmului:

1. Presupunem că elevul are media 10. El este cel mai bun din judeţ, este repartizat primul, deci la prima să opţiune. El este primul care ocupă primul loc din judeţ.

2. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima să opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima să opţiune.

3. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima să opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a două să opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a două să opţiune. Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa să, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere.

De notat că nu se poate întâmpla că „locul tău" să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşți repartizat înaintea lui.

4. Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B".

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează că medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvențîi clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗

unde:MĂ = media de admitere;ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvențîi clasei a VIII-a.

* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatură maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexă nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

ÎI. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv și teologic, pentru anul școlar 2024-2025

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MĂ)/4 = MFA,unde:

APT = notă finală la probele de aptitudini;MĂ = media de admitere (calculată conform Punctului I);MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MĂ)/2 = MFA,unde:

APT = notă finală la probele de aptitudini;MĂ = media de admitere (calculată conform Punctului I);MFA = media finală de admitere.

SURSAde pe realitatea.net

Niciun comentariu

Random Posts

3/random/post-list