Ligia Deca, despre evaluare: Au fost prezenți aproape 153.000 la fiecare probă, 8.300 de candidați la proba maternă LIVE TEXT

Este anul în care Evaluarea Națională se digitalizează

Au fost prezenți aproape 153.000 la fiecare probă, 8.300 de candidați la proba maternă

Au fost date 2.585 de aprobări pentru cazuri speciale

20 pentru examen la domiciliu, 27 în spital

La limba română, 77,6% dintre candidați au obținut note peste 5

La matematică, 68,7% – note peste 5

Creștere de peste 26% față de simulare, la Matematică

Noutatea acestui an – organizarea celui mai mare examen din România – avem garanția că putem avea astfel de examene cu corectură digitalizată

Au fost implicați peste 21 de mii de profesori asistenți

Am primit feedback în contextul simulărilor și am îmbunătățit procesul de evaluare – am îmbunătățit platforma, lucrarea a fost retransmisă pentru reverificare

Pentru prima dată, evaluatorii au fost instruiți direct de la ME în fiecare dintre centre

Aceasta a dus la o evaluare mai unitară

Procentul evaluărilor cu diferențe mai mari de un punct s-a redus

La matematică, la simulări au fost recorectate 0,25% dintre lucrări, acum au fost reevaluate pentru diferențe mai mari de un unct 0,1% dintre lucrări

A crescut cuantumul retribuției pentru evaluatori

După ce se va încheia examenul de Bacalaureat vom colecta feedback pentru a continua îmbunătățirea platformei și metodologiilor

UPDATE Evaluare standardizată aplicată unitar. Vrem o platformă digitalizată pentru așa ceva. Vrem ca toate evaluările cu caracter național să se administreze digital. 

UPDATE 16.000 de elevi nu sunt înscriși. Ne întrebăm care sunt cauzele, am luat măsuri de remediere. Am dori să vedem dacă sunt așa mulți coregenți. Dacă vom vedea discrepanțe majore, vom lua măsuri.

„Tema conferinței: prezentarea rezultatelor înregistrate la Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a din acest an", anunță Ministerul Educației.

 

Conform calendarului Evaluării Naționale 2024, astăzi sunt publicate de către Ministerul Educației, până la ora 14:00, primele rezultate obținute de absolvenții de clasa a VIII-a la examenul de final de gimnaziu. Elevii care nu sunt mulțumiți de notele obținute pot depune contestații la centrele de examen sau le transmit electronic, în zilele de 3 iulie (orele 16:00 – 19:00) și 4 iulie 2024 (ora 08:00 – ora 12:00).

Conform Ministerului Educației, comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale.

 

Calendarul Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a 2024:

11 – 14 iunie 2024: Înscrierea la Evaluarea Națională14 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a25 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba română27 iunie 2024 – Proba scrisă la Matematică28 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba maternă3 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)3 iulie (orele 16 – 19) și 4 iulie 2024 (ora 08:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor4 – 9 iulie 2024 – Soluționarea contestațiilor9 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilorCum se calculează media de admitere la liceu în 2024

Ordinul de ministru cu procedura de admitere precizează, în Anexa 2, modul de calcul al mediei de admitere

"1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională*.

* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale."

Primul criteriu de departajare va fi media de gimnaziu în 2024

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

b) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;

c) nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;

d) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale;

În 2023, media claselor V-VIII a fost ultimul criteriu de departajare pentru candidații cu medii egale.Calendar admitere la liceu 2024

11 – 12, 15 – 22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

NOTĂ: 1) Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025, completează opțiunile în perioada 19 – 22 iulie 2023.

2) Candidații care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 20 – 21 iulie 2024

11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

22 iulie 2024: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată 

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

22 iulie 2024: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025

24 iulie 2024: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal 

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

25 – 30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

31 iulie – 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizatăde pe realitatea.net

Niciun comentariu

Random Posts

3/random/post-list